Home » Lanškrounská KOPA » Trasy Kopy

Trasy Kopy

Pěší

Cyklo

  • 15 km – silnice. Vhodné pro menší děti v doprovodu rodičů.
  • 20 km – silnice. Vhodné pro větší děti v doprovodu rodičů.
  • 30 km – silnice. Vhodné pro rodiče s většími dětmi.
  • 50 km – silnice
  • 70 km – silnice
  • 110 km – silnice
  • 60 km – terén po trase Kopy
  • cílová jízda do Lanškrouna

Kopa běh

_____________________________________________________________________________

TRASA 5 km pěší

- vhodné pro rodiče s dětmi i s kočárky
Značení: celá trasa vlastní značení
Kontroly: K1, Pohádkový les

Celá obrazovka

Náměstí opustíme kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujeme doprava ulicí Na Valech. Projdeme okolo areálu Forea na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde odbočuje trasa 15 km doprava do Třešňovce). Od školky pokračujeme společně s trasou 10 km ulicí mezi sídlištěm nových domků a Střelnicí (Integrovaná střední škola) dále cestou za fotbalovým stadionem až ke Sportovní hale Bóži Modrého ke kontrole K1 a pak dále k minigolfu. Od minigolfu přes přírodní koupaliště dál po cestě značené jako běžecký okruh. Ten, a trasu 10 km, před bývalým hasičským cvičištěm opustíme odbočením přes můstek doleva na hráz Olšového rybníka. Tu přejdeme, a na konci zahneme doleva k rekreační oblasti Obora. Vlevo za chatami je ukryt Pohádkový les. (Vozíčkáři od minigolfu pojedou po hrázi Dlouhého rybníka, na jejím konci odbočí doprava do Obory k Pohádkovému lesu. Stejnou cestou se pak vrátí zpět.)

Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujeme ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdeme silnici a společně s cyklotrasou 4221 se vydáme přes můstek a okolo rybářské klubovny, Rybniční ulicí, až ke garážím. Zde cyklotrasu opustíme a doprava za rodinnými domy dojdeme na Českou ulici, po níž doprava dojdeme na křižovatku, kde se dáme doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíme doleva, přejdeme ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu, před sídlem firmy Melitrade, odbočíme doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta nás dovede na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady budeme za náš výkon odměněni diplomem a keramickou medailí.

TRASA 10 km pěší

Značení:
start – kontrola K1: vlastní značení
K 1 – Pohádkový les: žlutá turistická značka
Kontroly: K1, K2, Pohádkový les

Celá obrazovka

Náměstí opustíme kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujeme doprava ulicí Na Valech. Projdeme okolo areálu Forea na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde odbočuje trasa 15 km doprava do Třešňovce). Od školky pokračujeme společně s trasou 5 km ulicí mezi sídlištěm nových domků a Střelnicí (Integrovaná střední škola) dále cestou za fotbalovým stadionem až ke Sportovní hale Bóži Modrého ke kontrole K1 a pak dále k minigolfu. Od minigolfu přes přírodní koupaliště dál po cestě značené jako běžecký okruh až na silnicí na Jakubovice. POZOR!!! Dodržujte pravidla silničního provozu, choďte vlevo!

Z ní po 100 metrech odbočíme vlevo do chatové osady. Projdeme kolem chat a sejdeme k hrázi Pšeničkova rybníka, k chatám družstva Orlík. (Zde křižujeme trasu 15 km, která jde na hráz). My jdeme okolo chat stále po žluté na louku za rybníkem a po hatích přejdeme mokřinu k Eduardovu prameni ke kontrole K2, kde dostaneme nejen razítko, ale i malé občerstvení.

Od kontroly vystoupáme po hřebeni na vrchol sjezdovky k vyhlídce Hláska, z níž máme možnost rozhlédnout se po krajině. Z vrcholu pokračujeme po hřebeni dále po žluté až na křižovatku cest tvaru T nad silnicí na Ústí. Zde zahneme doleva a sejdeme lesní cestou do Kypuše. Na hrázi Olšového rybníka se dáme doprava po asfaltové cestě do chatové osady Obora, kde je ukryt Pohádkový les.

Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujeme ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdeme silnici a společně s cyklotrasou 4221 se vydáme přes můstek a okolo rybářské klubovny, Rybniční ulicí, kolem garáží až dojdeme na Českou ulici, po níž doprava dojdeme na křižovatku, kde se dáme doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíme doleva, přejdeme ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu, před sídlem firmy Melitrade, odbočíme doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta nás dovede na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady nás odmění diplomem a keramickou medailí.

TRASA 15 km pěší

Celá trasa vlastní značení
Kontroly: K4, Pohádkový les

Celá obrazovka

Náměstí opustíme kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujeme doprava ulicí Na Valech. Projdeme okolo areálu Forea na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde jdou trasy 5 a 10 km rovně). Trasa 15 km vede doprava, směrem k Zemědělské škole v Třešňovci. Projdeme areálem školního statku kolem hřiště a stále pokračujeme po asfaltové cestě za humny Dolního a Horního Třešňovce kolem rybníčku, až k autolakovně. Asi 200 metrů za ní odbočíme doprava a sejdeme na silnici. Dáme se vlevo a asi po 50 metrech odbočíme ze silnice vpravo a kolem kravínů vystoupáme na vrchol hřebínku. Za vrcholem zahneme vlevo k novému vodojemu.

Od vodojemu jdeme kolem starého vodojemu až do poslední serpentiny silnice Třešňovec – Horní Čermná. Za zatáčkou silnice odbočíme doprava na polní cestu. Za lesíkem dojdeme na žlutou značku. Po ní doleva k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže. Dále po žluté značce dojdeme ke kapli na Mariánské hoře s kontrolou K4.

Po občerstvení pokračujeme k Lanškrounu po modré značce alejí stromů a dále střídavě mezi lesíky a poli, až na křižovatku před kravínem. Zde půjdeme doprava asfaltovou cestou na další křižovatku u skládky hnoje. Tady opustíme modrou značku a půjdeme po polní cestě rovně směrem k bývalým pískovnám. Mezi pískovnami projdeme až na asfaltovou cestu vedoucí od skládky odpadů. Dáme se doprava a sejdeme táhlým obloukem z kopce na silnici Lanškroun – Jakubovice.

Po silnici půjdeme doleva směrem na Lanškroun a po 500 metrech z ní odbočíme vpravo a pěšinou v lese vedle potoka projdeme až k chatám družstva Orlík na břehu Pšeničkova rybníka. (Zde křižujeme trasu 10 km). Přejdeme po hrázi na cestu z Obory k Eduardovu prameni na druhé straně rybníka. Dáme se vlevo po této cestě, kolem sjezdovky stále přímo, až do chatové osady Obora, kde je ukryt Pohádkový les.

Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujeme ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdeme silnici a společně s cyklotrasou 4221 se vydáme přes můstek a okolo rybářské klubovny, Rybniční ulicí kolem garáží až dojdeme na Českou ulici, po níž doprava dojdeme na křižovatku, kde se dáme doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíme doleva, přejdeme ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu, před sídlem firmy Melitrade, odbočíme doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta nás dovede na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady budeme za náš výkon odměněni diplomem a keramickou medailí.

TRASA 20 km pěší

Značení:
Lanškroun – Sáz. údolí (odb. na Nepomuky): modrá turist. značka
Sázavské údolí – Nepomuky: vlastní značení
Nepomuky – Mariánská hora: žlutá turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K5, K4

Celá obrazovka

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdeme Školní ulicí přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po modré značce jdeme touto ulicí kolem hřbitova a dále po cyklostezce číslo 4222 do Albrechtic. Choďte vlevo a dávejte pozor na cyklisty! V Albrechticích hned za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíme doleva po silnici proti toku řeky. Asi po stech metrech odbočuje trasa 30 km doprava, trasa 20 km však jde rovně vesnicí stále proti proudu řeky. Na konci vesnice přejdeme most, za kterým začíná Sázavské údolí. Po asfaltové cestě asi po 1 km přijdeme na křižovatku modré značky se žlutou. Zde se opět trasy 30 a 20 km spojí a pokračují společně až do cíle. Jdeme stále po modré proti proudu řeky, až ke kontrole K5, která je na odbočce silnice do Nepomuk. Po získání razítka pokračujeme vlevo do kopce po asfaltové silnici do Nepomuk až na křižovatku silnic Lanškroun – Výprachtice – Horní Čermná. Pokračujeme na Horní Čermnou. Asi po 300 m. z ní odbočíme doleva na žlutou značku, která nás po polní cestě dovede k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže (503 m n. m.), a dál na Mariánskou horu s kontrolou K4 s občerstvením. Po načerpání sil půjdeme po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíme doprava a stále polní cestou dojdeme na křižovatku u skládky hnoje. Zde se dáme vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdeme areálem Zemědělské školy a dál asfaltovou cestou na sídliště. Projdeme jím a na křižovatce za školkou se dáme doleva okolo prodejny Konzum k areálu Forea. Ulicí Na Valech vystoupáme do ul. B. Němcové, kterou projdeme na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady budeme za náš výkon odměněni diplomem a keramickou medailí.

TRASA 30 km pěší

Značení:  Lanškroun – Lázek: zelená turistická značka
Lázek – Sázavské údolí: žlutá a modrá turistická značka
Sázavské údolí -  Nepomuky: vlastní značení
Nepomuky – Mariánská hora: žlutá turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K6, K5, K4

Celá obrazovka

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdeme Školní ulicí přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po modré značce jdeme touto ulicí kolem hřbitova a dále po cyklostezce číslo 4222 do Albrechtic. Choďte vlevo a dávejte pozor na cyklisty!

V Albrechticích hned za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíme doleva po silnici proti toku řeky. Asi po stech metrech zahneme vpravo (trasa 20 km jde rovně) do kopce novým sídlištěm. Přijdeme opět na státní silnici, po níž pokračujeme do příští zatáčky, kde ji rovně opustíme. Kolem skládky hnoje se vydáme po cestě přímo do lesa, v němž stále sledujeme zelenou značku, která nás přivede až na vrchol hřebene, kde se napojí na asfaltovou cestu. Půjdeme po ní asi sto metrů doleva a pak odbočíme doprava do údolí a sejdeme až k Hraničnímu potoku, podél něhož jdeme proti proudu, a u první chalupy odbočíme doprava přes most. Hned za ním začne lesní cesta stoupat doleva do kopce k Lázku. U chaty je kontrola K6 s možností občerstvení. Dále pokračujeme po žluté značce vpravo z kopce. Ta nás zavede loukou, později lesem a opět loukou až do Herbortic. Přejdeme Hraniční potok a dáme se po silnici vlevo po proudu. Po malé chvilce míjíme hotýlek Na Mlýně (možnost občerstvení). Zde žlutá odbočuje vpravo a začneme stoupat do kopce mezi chalupy polní cestou až na silnici Lanškroun – Štíty. Půjdeme po ní doprava, abychom z ní asi po sto metrech odbočili doleva a pokračovali stále po žluté mezi poli do lesa. Lesní dobře značenou cestou se spustíme do Sázavského údolí na křižovatku s lesní asfaltovou silnicí (zde se spojují trasy 20 a 30 km). Dále pokračujeme doprava po trase 20 km proti proudu řeky po modré značce až ke kontrole K5, která je na odbočce lesní silnice do Nepomuk. Po získání razítka pokračujeme vlevo do kopce po asfaltové silnici do Nepomuk až na křižovatku silnice Lanškroun – Výprachtice – Horní Čermná. Pokračujeme doprava na Horní Čermnou. Asi po 300 m z ní odbočíme doleva na žlutou značku, která nás po polní cestě dovede k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže (503 m n. m.). Po rozhlédnutí z ní to už máme kousek přes silnici na Mariánskou horu, s kontrolou K4 a občerstvením.

Po načerpání sil půjdeme po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíme doprava a stále polní cestou dojedeme na křižovatku u skládky hnoje. Zde se dáme vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdeme areálem Zemědělské školy a dál asfaltovou cestou do sídliště. Projdeme jím a na křižovatce za školkou se dáme doleva okolo prodejny Konzum k areálu Forea. Ulicí Na Valech vystoupáme do ul. B. Němcové, kterou projdeme na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady budeme za náš výkon odměněni diplomem a keramickou medailí.

TRASA 60 km pěší

TRASA 100km/2  pěší ZRUŠENO!

Značení:
Lanškroun – Suchý vrch: zelená turistická značka
Suchý vrch – Mariánská hora: červená turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K6, K7, K4

Celá obrazovka

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdeme Školní ulicí přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po zelené značce jdeme touto ulicí kolem hřbitova a dále po cyklostezce číslo 4222 do Albrechtic. Choďte vlevo a dávejte pozor na cyklisty! V Albrechticích hned za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíme doleva po silnici proti toku řeky. Asi po stech metrech zahneme vpravo (trasa 20 km jde rovně) do kopce novým sídlištěm. Přijdeme opět na státní silnici, po níž pokračujeme do příští zatáčky, kde ji rovně opustíme. Kolem skládky hnoje se vydáme po cestě přímo do lesa, v němž stále sledujeme zelenou značku, která nás přivede až na vrchol hřebene, kde se napojí na asfaltovou cestu. Půjdeme po ní asi sto metrů doleva a pak odbočíme doprava do údolí a sejdeme až k Hraničnímu potoku, podél něhož jdeme proti proudu, a u první chalupy odbočíme doprava přes most. Hned za ním začne lesní cesta stoupat doleva do kopce k Lázku. U chaty je kontrola K6 s možností občerstvení. Dále pokračujeme po zelené značce vlevo po silnici do Cotkytle, kde na křižovatce před kostelem odbočíme vpravo a okolo obchodu polní cestou (stále po zelené) přes kopec až na silnici Cotkytle – Štíty. Silnici přejdeme a vystoupáme polní cestou ke křížku poblíž památníku partyzána Tůmy. Zde už vidíme Horní Heřmanice, do nichž polní cestou po chvilce sejdeme. V obci přejdeme silnici Lanškroun – Štíty a po úzké asfaltové cestě zase stoupáme osadou Rýdrovice, na jejímž konci přechází asfalt v kamenitou a později lesní cestu. Projdeme lesem a před námi se objeví chalupy Valteřic. U hájovny přejdeme silnici Výprachtice – Heroltice a stoupáme (po historických hranicích Čech a Moravy) lesem až na Bukovou horu (958 m n. m.). Z Bukové hory klesáme lesem přes Jeřáb (899 m n. m.) na Červenovodské sedlo, kde překročíme státní silnici I/11 Hradec Králové – Ostrava. Začneme stoupat po zelené značce (od rozcestí Hvězda společné s červenou) lesní cestou na Suchý vrch (995 m n. m.). Jsme v polovině pochodu na kontrole K7, kde nás čeká zasloužené občerstvení a možnost výhledu ze skalnatého vrcholu Bradlo (984 m n. m.), vzdáleného jen několik minut cesty od chaty na Suchém vrchu.

Po odpočinku a občerstvení se ze Suchého vrchu vrátíme 1,5 km zpět na rozcestí Hvězda. Zde po červené značce odbočíme doprava (po tzv. Jiráskově cestě) lesem a pak loukami sejdeme do Orliček. Projdeme po silnici vesnicí a na jejím konci odbočíme vpravo směrem na Jamné. V zatáčce opustíme silnici a dáme se doleva lesní cestou kolem osamělého stavení. Dále pak lesem, stále po Jiráskově cestě, až po několika kilometrech sejdeme na silnici těsně u Jablonného nad Orlicí. Pokračujeme městem na náměstí, dále kolem nádraží podél Tiché Orlice. Na konci města, před mostem odbočíme doleva přes železniční trať a lesní cestou, stále po červené značce, dojdeme nad rozcestí v osadě Bystříčko. Sejdeme loukou na silnici a po ní dál směrem na Horní Čermnou. U prvního stavení v osadě Kalhoty odbočíme z této silnice doprava na polní cestu do Horní Čermné. Jdeme po ní až k vodojemu. Ten mineme a pěšinou dolů dojdeme na silnici. Po ní se dáme doleva, abychom asi po 50 metrech odbočili doprava, stále po červené značce. Přejdeme potok a pokračujeme cestou mezi chalupami, později mezi poli, a pak lesem do kopce až na Mariánskou horu, kde je kontrola K4 a poslední občerstvení na trase. Doporučujeme zajít si necelý 1 km po žluté značce směrem na Nepomuky a rozhlédnout se po kraji z rozhledny na vrcholu U Kříže.

Po načerpání sil půjdeme po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíme doprava a stále polní cestou dojdeme na křižovatku u skládky hnoje. Zde se dáme vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdeme areálem Zemědělské školy a dál asfaltovou cestou na sídliště. Projdeme jím a na křižovatce za školkou se dáme doleva okolo prodejny Konzum k areálu Forea. Ulicí Na Valech vystoupáme do ul. B. Němcové, kterou projdeme na náměstí do cíle pochodu před radnici. Tady budeme za náš výkon odměněni diplomem a keramickou medailí.

TRASA 100 km pěší/1 noční část ZRUŠENO!

Při noční části pochodu si na sebe vezměte oblečení s reflexními prvky!

Celá obrazovka

Start je průběžný od 20.00 do 24.00 hodin od Dělnického domu. Vyjdeme přes náměstí J. M. Marků na křižovatku u Magdalénského kostela, kde odbočíme doprava a po Masarykově ul. dojdeme na hráz Dlouhého rybníka. Hráz přejdeme a pokračujeme doprava podél rybníků po cyklotrase číslo 2021 až do Ostrova s kontrolou K8 (8 km, za kostelem hostinec U Podkovy). Projdeme celou vsí dál do Horní Dobrouče. Na další křižovatce zahneme doleva přes Dolní Houžovec do obce Knapovec, až na křižovatku se silnicí Ústí n. O. Lanškroun. Zde odbočíme doleva stoupáním až do Skuhrova. Pokračujeme stále rovně kratším stoupáním a přecházíme hřeben, který tvoří evropské rozvodí. Silnice klesá lesním tunelem a po dvou prudkých zatáčkách z lesa vycházíme. V ranním rozbřesku míjíme po levé ruce obec Ostrov, až přijdeme na křižovatku, na které pokračujeme rovně. Na další křižovatce, před stoupáním, odbočíme doprava na obec Rudoltice, kterou projdeme. Těsně před křižovatkou silnice I/43 (Lanškroun – Svitavy) se napojíme doleva na cyklostezku, mineme sídliště Zámeček a sejdeme do Lanškrouna. Dojdeme na kruhový objezd a dál rovně přes náměstí J. M. Marků ul. 28. října do Dělnického domu, kde na nás čeká občerstvení a kontrola. Tady navazuje naše další cesta na trasu klasické „Lanškrounské kopy“, tedy 60km.

 

TRASA 15 km cyklo

Vhodné pro menší děti v doprovodu rodičů
Kontroly: K11
Cyklotrasy: cyklostezka Lanškroun – Rudoltice, cyklostezka Žichlínek – Lanškroun, 4221, 4222

Celá obrazovka

Z náměstí pojedeme ulicí Purkyňova a Nádražní na kruhový objezd a dále ulicí Dvořákova, kde po 200 m odbočíme vlevo. Projedeme kolem vlakového nádraží a dále opět na Nádražní ulici, kde za železničním přejezdem najedeme na cyklostezku Lanškroun – Rudoltice. Na konci cyklostezky v Rudolticích odbočíme vlevo, přejedeme hlavní silnici a pokračujeme po asfaltové cestě kolem potoka Rudoltička. Přejedeme železniční přejezd na trati Lanškroun – Rudoltice a pokračujeme po asfaltové cestě podél železniční trati až na křižovatku před obcí Luková. Zde vlevo podjedeme trať a po 200 m odbočíme 2. odbočkou vpravo ze silnice. Před železničním podjezdem se dáme mírně vlevo po asfaltové polní cestě, po níž dojedeme do Žichlínka. Zde narazíme na cyklo trasu 4221 (hlavní silnice), odbočíme vpravo a po 250 m dorazíme ke kulturnímu domu s hospodou, kde je umístěna kontrola K11.

Po občerstvení se vrátíme na silnici, kde před mostem hned za hospodou odbočíme vpravo a pokračujeme po nedávno vybudované cyklostezce do Lanškrouna. Další možností je asi 200 m za hospodou za mostem na hlavní silnici odbočit vlevo směr Luková. Po 150 m odbočíme vpravo a pokračujeme po asfaltové cestě, která na začátku Lanškrouna vyústí na hlavní silnici. Zde se napojíme na výše uvedenou cyklostezku Žichlínek – Lanškroun.

Na konci cyklostezky na ulici Lidická se opět napojíme na cyklotrasu 4221, která nás povede na ulici Husova. Zde se napojí na cyklotrasu 4222, která nás dovede až do cíle na náměstí J. M. Marků před radnici.

TRASA 20 km cyklo

Vhodné pro větší děti v doprovodu rodičů
Kontroly: K5, K4
Cyklotrasy: 4222,  4223

Celá obrazovka

Z náměstí pojedeme k Dělnickému domu na ulici Dobrovského. Za odbočkou na Výprachtice se ze silnice odděluje cyklostezka číslo 4222 (ta nás dovede až ke kontrole K5). Po ní pokračujeme okolo hřbitova do Albrechtic. Za mostem přes Moravskou Sázavu v Albrechticích doleva a stále proti proudu řeky, nejdříve po vesnici a potom Sázavským údolím, až ke kontrole K5 na odbočce asfaltové cesty.

Po obdržení razítka pokračujeme touto cestou do kopce do Nepomuk. Na silnici se dáme vlevo s kopce a na další křižovatce zahneme doprava na Horní Čermnou, a asi po 250 m odbočíme ze silnice doleva na polní cestu značenou žlutou turistickou značkou a cyklotrasami 4223 a 4253. (Kdo není vybaven na jízdu terénem, může pokračovatdál po silnici do Horní Čermné, kde za kostelem u lva prudce zahneme doleva a stoupáme po silnici na Mariánskou horu. Dávejte však pozor, trasa je společná s pěšími! Po hřebeni nás dovede k rozhledně Mariánka 503 m n. m. a po rozhlédnutí to už máme kousek na Mariánskou horu ke kontrole K4. Od kontroly se vrátíme zpět na silnici, po níž projedeme Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v Lanškrouně.

Pozor! Na trase se potkáváte s pěšími účastníky, buďte k nim ohleduplní!

Upozornění!!! Po dobu konání KOPY platí pro cyklisty zákaz jízdy po asfaltové polní cestě z Mariánské hory do Lanškrouna!!!

TRASA 30 km cyklo

Vhodné pro rodiče s většími dětmi
Kontroly: K5, K4, K10
Cyklotrasy: 4222, 4223

Celá obrazovka

Z náměstí pojedeme k Dělnickému domu na ulici Dobrovského. Za odbočkou na Výprachtice se ze silnice odděluje cyklostezka číslo 4222 (ta nás dovede až ke kontrole K5). Po ní pokračujeme okolo hřbitova do Albrechtic. Za mostem přes Moravskou Sázavu v Albrechticích doleva a stále proti proudu řeky, nejdříve po vesnici a potom Sázavským údolím, až ke kontrole K5 (kde odbočuje doleva trasa 20 km). My však po obdržení razítka pokračujeme dál údolím podle řeky, okolo pily na kontrolu K10 – hřiště Koburk. Odtud do Výprachtic na křižovatku se silnicí Výprachtice – Heřmanice. Po této silnici vlevo vystoupáme na další křižovatku U Kovárny, kde odbočíme opět doleva, abychom po silnicí vedoucí z Čenkovic dojeli do Nepomuk. Zde na křižovatce zahneme doprava na Horní Čermnou, a asi po 250 m odbočíme ze silnice doleva na polní cestu značenou žlutou turistickou značkou a cyklotrasami 4223 a 4253. . (Kdo není vybaven na jízdu terénem, může pokračovat dál po silnici do Horní Čermné, kde za kostelem u sochy lva prudce zahneme doleva do stoupání po silnici na Mariánskou Horu. Dávejte však pozor, trasa je společná s pěšími! Po hřebeni pojedeme k rozhledně Mariánka 503 m n. m. a po rozhlédnutí to máme kousek na Mariánskou horu) ke kontrole K4. Od kontroly zpět na silnici, po níž projedeme Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v Lanškrouně.

Pozor! Na trase se potkáváte s pěšími účastníky, buďte k nim ohleduplní!

Upozornění!!! Po dobu konání KOPY platí pro cyklisty zákaz jízdy po asfaltové polní cestě z Mariánské hory do Lanškrouna!!!

TRASA 50 km cyklo

Kontroly: K2, K4
Cyklotrasy: 4221, 4048, 4053, 4072, 4223

Celá obrazovka

Z náměstí sjedeme Purkyňovou ulicí, na křižovatce u kostela zahneme doprava na ul. T. G. Masaryka, z níž u kina odbočíme vlevo a podél obchodu Albert na Kollárovu ulici. Na jejím konci doprava na ulici Českou, z které zahneme doleva a dojedeme na cyklotrasu 4221. Ta nás zavede podél rybníků ke kontrole K2 u Eduardova pramene, a dál pokračuje přes Ostrov po silnici rovně do Horní Dobrouče. Zde se připojíme na cyklostezku 4053 vedoucí do Dolní Dobrouče. Projedeme vesnicí a na jejím konci na křižovatce u benzinové pumpy zahneme doprava na Letohrad. U železniční stanice Dolní Dobrouč sjedeme ze silnice doleva, přejedeme koleje a řeku Orlici. Tím se napojíme na cyklostezku 18 a po ní doprava do Letohradu. Kolem vlakového nádraží už jedeme po cyklotrase 4072, kterou sledujeme kolem kostela, tvrze Orlice a na křižovatku se silnicí. Zde odbočíme doleva přes železniční přejezd a dojedeme do Verměřovic. (Ti, kteří jsou vybaveni pro jízdu terénem, mohou přejet silnici a po polní cestě pokračovat po cyklotrase 4361 do Verměřovic). Dál pokračujeme přes Dolní Čermnou do Horní Čermné na křižovatku u Krčmy. Zde odbočíme doprava a jedeme stále po silnici až do Nepomuk, kde před vrcholem stoupání odbočíme doprava na žlutou turistickou značku a po cyklotrasách 4070, 4223, 4253 dojedeme k rozhledně Mariánka na vrcholu U kříže. Po rozhlédnutí po kraji budeme pokračovat na Mariánskou horu ke kontrole K4. Od kontroly se vrátíme zpět na silnici, po níž projedeme Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v Lanškrouně.

Pozor! Na trase se potkáváte s pěšími účastníky, buďte k nim ohleduplní!

Upozornění!!! Po dobu konání KOPY platí pro cyklisty zákaz jízdy po asfaltové polní cestě z Mariánské hory do Lanškrouna!!!

TRASA 60 km cyklo terén

Značení:
Lanškroun – Suchý vrch: zelená turistická značka (s výjimkami viz popis)
Suchý vrch – Mariánská hora: červená turistická značka (s výjimkami viz popis)
Kontroly: K6, K7, K4
Cyklotrasy: 4222, 4226, 4225, 4224, 4253, 4071, 4069, 4253, 4072

Celá obrazovka

Z náměstí pojedeme k Dělnickému domu na ulici Dobrovského. Za křižovatkou na Nepomuky se ze silnice odděluje cyklostezka číslo 4222, na konci města míjíme hřbitov a pokračujeme dále po cyklostezce do Albrechtic. V Albrechticích na křižovatce, těsně za mostem přes Moravskou Sázavu, odbočíme vlevo po silnici proti toku řeky. Asi po 100 metrech zahneme vpravo do kopce podél nového sídliště. Přijedeme opět na hlavní silnici a cyklotrasu 4226, po ní pokračujeme do zatáčky, kde silnici opustíme rovně a kolem skládky hnoje se dáme po cestě do lesa. Jedeme lesem stále po 4226 (a zelené značce) na vrchol hřebene s křižovatkou cest. Zde se dáme doleva a asi po sto metrech odbočíme doprava a sjedeme až do údolí k Hraničnímu potoku, podle něhož jedeme proti proudu po cyklotrase 4225. U první chalupy odbočíme doprava přes most (odbočka zelené značky). Po lesní cestě pojedeme doprava (opouštíme zelenou značku), na první odbočce zahneme doleva do kopce a zakrátko se opět napojíme na zelenou turistickou značku, která nás dovede k Lázku. U chaty je kontrola K6 s možností občerstvení. Dále pak pokračujeme po zelené značce vlevo po silnici do Cotkytle, kde na křižovatce před kostelem odbočíme vpravo a okolo obchodu polní cestou (stále po zelené) přes kopec až na silnici Cotkytle – Štíty. Silnici přejedeme a vystoupáme polní cestou ke křížku poblíž památníku partyzána Tůmy. Zde už vidíme Horní Heřmanice, do nichž polní cestou po chvilce dojedeme. V obci přejedeme silnici Lanškroun – Štíty a po úzké asfaltové cestě 4253 stoupáme osadou Rýdrovice, na jejímž konci přechází asfalt v kamenitou a později lesní cestu. Projedeme lesem a před námi se objeví chalupy Valteřic. U hájovny přejedeme silnici Výprachtice – Heroltice a na kraji lesa odbočíme doleva na neznačenou lesní cestu. Po ní stoupáme až na odbočku u jakési boudy, vedle níž je altán. Zde odbočíme doprava a stoupáme dál až na křižovatku lesních cest, kde se napojíme na cyklotrasu 4071 a dalším stoupáním a krátkém sjezdu až na Bukovou horu (958 m n. m.). Z Bukové hory klesáme lesem přes Jeřáb (899 m n. m.) na Červenovodské sedlo, kde přejedeme silnici Hradec Králové – Ostrava. Začneme stoupat po zelené značce, od rozcestí Hvězda společné s červenou. Po 150 metrech značky odbočují doprava, my pojedeme rovně neznačenou lesní cestou, přejedeme silnici na Suchý vrch a mírným stoupáním dojedeme na křížení s modrou turistickou značkou. Ostře odbočíme doprava a zakrátko dojedeme na Suchý vrch (995 m n. m.). Jsme v polovině trasy na kontrole K7, kde nás čeká zasloužené občerstvení a možnost výhledu ze skalnatého vrcholu Bradlo (984 m n. m.), vzdáleného jen několik minut cesty od chaty na Suchém vrchu. Po odpočinku a občerstvení se ze Suchého vrchu vrátíme 1,5 km zpět na rozcestí Hvězda. Zde po červené značce odbočíme doprava (po tzv. Jiráskově cestě)) lesem a pak loukami sjedeme do Orliček. Projedeme po silnici obcí a údolím stále dolů až do Jablonného nad Orlicí na náměstí, dále kolem vlakového nádraží podél Tiché Orlice. Před mostem odbočíme vlevo a stále po červené značce dojedeme nad rozcestí v osadě Bystříčko. Sjedeme loukou na silnici a po ní dál směrem na Horní Čermnou. U prvního stavení v osadě Kalhoty odbočíme z této silnice doprava na polní cestu do Horní Čermné. Jedeme po ní až k vodojemu. Ten mineme a pěšinou dolů dojedeme na silnici. Po ní se dáme doleva, abychom asi po 50 metrech odbočili doprava, stále po červené značce. Přejedeme potok a pokračujeme cestou mezi chalupami, později mezi poli, a pak lesem do kopce až na Mariánskou horu, kde je kontrola K4 a poslední občerstvení na trase (doporučujeme zajet si necelý 1 km po žluté značce směrem na Nepomuky a rozhlédnout se po kraji z rozhledny Mariánka na vrcholu U Kříže).

Po načerpání sil na kontrole krátce sjedeme po žluté turistické značce k silnici, odbočíme doprava a přes Horní a Dolní Třešňovec dojedeme do cíle v Lanškrouně.

Pozor! Na trase se potkáváte s pěšími účastníky, buďte k nim prosím ohleduplní!

Upozornění!!! Po dobu konání KOPY platí pro cyklisty zákaz jízdy po asfaltové polní cestě z Mariánské hory do Lanškrouna!!!

TRASA 70 km cyklo

TRASA 110 km cyklo / 2. část

Kontroly: K6, K7, K10
Cyklotrasy: 4221, 4224, 4069, 4071, 4253,  4222

Celá obrazovka

Z Lanškrouna pojedeme přes Sázavu a Lubník do Tatenic. V obci doleva do kopce po 4224 přes Strážnou vyjedeme na vrchol stoupání, kde na křižovatce odbočíme vlevo a vystoupáme k chatě na Lázku. Zde je kontrola K6 s možností občerstvení. Od kontroly sjedeme zpět na křižovatku pod Lázkem a pokračujeme do Cotkytle, kde u kostela na křižovatce pokračujeme rovně směrem do Štítů. Po projetí městem směrem na Šumperk odbočíme doleva do Březné, za níž se napojíme na státní silnici č. I/11 doleva přes Bílou Vodu do Červené Vody. V Červené Vodě na kruhovém objezdu doleva po cyklotrase 4069 kolem nemocnice do kopce serpentinami na Červenovodské sedlo, v němž odbočíme doprava, abychom po cyklotrase 4071 vystoupali až na Suchý vrch s kontrolou K7. Odtud se vrátíme zpět na Červenovodské sedlo, kde odbočíme doprava dolů po cyklotrase 4069, dojedeme v sedýlku na křižovatku, na které zahneme doleva do Čenkovic. U místního kostela, najíždíme na cyklotrasu 4253, silnice zahýbá doleva, později u parkoviště prudce doprava a stoupá do sedla Na Hoblovně. Odtud po cyklotrase 4222 sjedeme do Výprachtic. Na křižovatce odbočíme vlevo na Dolní Heřmanice a po 400 m zahneme vpravo ke kontrole K10 u hřiště v Koburku. Sázavským údolím pak do Lanškrouna.

TRASA 110 km cyklo / 1. část

Kontroly: tajná kontrola, radnice start – cíl, K6, K7, K10
Cyklotrasy:  4222, 4062, 4061, 4051

Celá obrazovka

První část trasy 110 km vede z Lanškrouna po silnici směrem na Lukovou po cyklotrase 4222, Damníkov a 4062, Třebovice, Rybník do České Třebové. Pokračujeme přes Dlouhou Třebovou a před Ústím nad Orlicí odbočíme doprava přes Knapovec, Skuhrov, sjedeme z kopce a přes vrch Lískovec dojedeme do Lanškrouna na kruhový objezd. Zahneme doleva, projedeme rovněcekolem kostela sv. Magdalény na náměstí, kde je u radnice kontrola pro trasu 110 km.

Po obdržení kontrolního razítka můžeme vyjet na druhou část cesty, která je shodná s cyklotrasou 70 km.

POZOR! Na trase první části 110 km je tajná kontrola.

Kopa běh


Celá obrazovka

Bližší informace o závodu: Eva Vetchá, e-mail: e.vetcha@seznam.cz, tel.: 776 175 993

https://www.kctlanskroun.cz/kopa-mapa/pesi5.html