Home » Lanškrounská KOPA » Trasy Kopy

Trasy Kopy

Pěší

Cyklo

  • 20 km – silnice. Vhodné pro menší děti v doprovodu rodičů.
  • 30 km – silnice. Vhodné pro rodiče s dětmi.
  • 50 km – silnice
  • 70 km – silnice
  • 110 km – silnice
  • 60 km – terén po trase Kopy
  • cílová jízda do Lanškrouna

Kopa běh

_____________________________________________________________________________

TRASA 5 km pěší

- bez časového limitu, vhodné pro rodiče s dětmi i s kočárky
Značení: celá trasa vlastní značení
Kontroly: K1, Pohádkový les

Po slavnostním startu opustíte náměstí kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujete doprava ulicí Na Valech. Projdete okolo papíren ORPA na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde odbočuje trasa 15 km doprava do Třešňovce.)
Od školky pokračujte společně s trasou 10 km ulicí mezi sídlištěm nových domků a Střelnicí (Integrovaná střední škola) dále cestou za fotbalovým stadionem až ke Sportovní hale B. Modrého ke kontrole K1 a pak dále na  minigolf. Od minigolfu (Vozíčkáři od minigolfu pojedou po hrázi Dlouhého rybníka, na jejím konci odbočí doprava do Obory k Pohádkovému lesu. Stejnou cestou se pak vrátí zpět.)  přes přírodní koupaliště dál po cestě značené jako běžecký okruh. Ten a trasu 10 km, před bývalým hasičským cvičištěm opustíte odbočením přes můstek doleva na hráz Olšového rybníka.
Tu přejdete, a na konci zahnetete doleva k rekreační oblasti Obora. Vlevo za chatami je ukrytý Pohádkový les.
Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujete ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdete silnici a splečně s cyklotrasou 4221 se vydáte přes můstek a okolo rybářské klubovny, nově zrekonstruovanou Rybniční ulicí, až ke garážím. Zde cyklotrasu opustíte a doprava za rodinnými domy dojdete na Českou ulici, na níž doprava dojdete na křižovatku a tady se dáte doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíte doleva, přejdete ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu před sídlem firmy Melitrade odbočíte doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta vás dovede na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a  keramickou medailí. Mapka trasy zde.

TRASA 10 km pěší

- bez časového limitu
Značení:
start – kontrola K1: vlastní značení
K 1 – Pohádkový les: žlutá turistická značka
Kontroly:
K1, K2, Pohádkový les

Po slavnostním startu opustíte náměstí kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujete doprava ulicí Na Valech. Projdete okolo bývalých papíren ORPA na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde odbočuje trasa 15 km doprava do Třešňovce.)
Od školky pokračujte společně s trasou 5 km ulicí mezi sídlištěm nových domků a Střelnicí (Integrovaná střední škola) dále cestou za fotbalovým stadionem až ke Sportovní hale B. Modrého ke kontrole K1 a pak dále na  minigolf. Od minigolfu přes přírodní koupaliště dál po cestě značené jako běžecký okruh až na silnicí na Jakubovice. POZOR!!! Dodržujte  pravidla  silničního provozu, chod’te vlevo!
Z ní po 100 metrech  odbočíte vlevo do chatové osady. Projdete kolem chat a sejdete k hrázi Pšeničkova rybníka, k chatám družstva Orlík. (Zde křižujete trasu 15 km, která jde na hráz). Vy jdete okolo chat stále po žluté na louku za rybníkem a po hatích přejdete mokřinu k Eduardovu prameni ke kontrole K2, kde dostanete nejen razítko, ale i malé občerstvení.
Od kontroly vystoupáte po hřebeni na vrchol sjezdovky s novou vyhlídkou Hláska, z níž máte možnost rozhlédnout se po krajině. Z vrcholu pokračujte po hřebeni dále po žluté až na křižovatku cest tvaru T nad silnicí na Ústí. Zde zahnete doleva a sejdete lesní cestou do Kypuše. Na hrázi Olšového rybníka se dáte doprava po asfaltové cestě do chatové osady Obora, kde je ukryt  Pohádkový  les.
Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujete ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdete silnici a splečně s cyklotrasou 4221 se vydáte přes můstek a okolo rybářské klubovny, nově zrekonstruovanou Rybniční ulicí, až ke garážím. Zde cyklotrasu opustíte a doprava za rodinnými domy dojdete na Českou ulici, na níž doprava dojdete na křižovatku a tady se dáte doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíte doleva, přejdete ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu před sídlem firmy Melitrade odbočíte doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta vás dovede na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a  keramickou medailí. Mapka trasy zde.

TRASA 15 km pěší

Celá trasa vlastní značení
Kontroly:
K4, Pohádkový les

Po slavnostním startu opustíte náměstí kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujete doprava ulicí Na Valech. Projdete okolo papíren ORPA na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde jdou trasy  5 a 10 km  rovně)
Trasa 15 km vede  doprava, směrem k  Zemědělské škole v Třešňovci. Projdete areálem školního statku kolem hřiště a stále pokračujete po asfaltové cestě za humny Dolního a Horního Třešňovce kolem rybníčku, až k autolakovně. Asi 200 metrů za ní odbočíte doprava a sejdete na silnici. Dáte se vlevo a asi po 50-ti metrech odbočíte ze silnice vpravo a kolem kravínů vystoupáte na vrchol hřebínku. Za vrcholem zahnete vlevo k novému vodojemu.
Od vodojemu pokračujete stále mírně do kopce za humny Hor. Třešňovce.
U posledních statků cesta prudce sestoupí dolů na křižovatku. Na ní zahnete doprava, abyste vystoupali ke statku, za kterým cesta pokračuje vlevo kolem starého vodojemu, až do poslední serpentiny silnice Třešňovec – Horní Čermná. Dáte se po silnici vpravo a za statkem z ní sejdete vlevo na polní cestu, (posledních asi 200m po modré značce) ke kapli na Mariánské hoře a kontrole K4. Při dobré viditelnosti doporučujeme zajít si necelý 1 km po žluté značce směrem na Nepomuky a rozhlédnout se po kraji z nové rozhledny na vrcholu U Kříže.
Po občerstvení  se budete vracet k Lanškrounu asi 200 m po modré značce cestou, kterou jste přišli. Na odbočce této cesty však půjdete rovně z kopce lesem a dále střídavě mezi lesíky a poli, až na křižovatku před kravínem. Zde půjdete doprava asfaltovou cestou na další křižovatku u skládky hnoje. Tady opustíte  modrou  značku a půjdete po polní cestě rovně směrem k bývalým pískovnám. Mezi pískovnami projdete až na asfaltovou cestu vedoucí od skládky odpadů. Dáte se doprava a sejdete táhlým obloukem z kopce na silnici Lanškroun – Jakubovice.
Po silnici půjdete doleva směrem na Lanškroun a po 500 metrech z ní odbočíte vpravo a pěšinou v lese vedle potoka projdete až k chatám družstva Orlík na břehu Pšeničkova rybníka. (Zde křižujete trasu 10 km.) Přejdete po hrázi na cestu z Obory  k Eduardovu prameni na druhé straně rybníka. Dáte se vlevo po této cestě, kolem sjezdovky stále přímo, až do chatové osady Obora, kde je ukryt Pohádkový les.
Po absolvování soutěží a občerstvení pokračujete ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdete silnici a splečně s cyklotrasou 4221 se vydáte přes můstek a okolo rybářské klubovny, nově zrekonstruovanou Rybniční ulicí, až ke garážím. Zde cyklotrasu opustíte a doprava za rodinnými domy dojdete na Českou ulici, na níž doprava dojdete na křižovatku a tady se dáte doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíte doleva, přejdete ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu před sídlem firmy Melitrade odbočíte doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta vás dovede na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a  keramickou medailí.

TRASA 20 km pěší


- limit 6 hodin
Značení:
Lanškroun – Sáz. údolí (odb. na Nepomuky): modrá turist. značka
Sázavské údolí – Nepomuky: vlastní značení
Nepomuky – Mariánská hora: žlutá turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K5, K4

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdete ulicí Školní přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po modré značce jdete touto ulicí kolem hřbitova a dále po cyklostezce do Albrechtic.  Chod’te  vlevo a dávejte pozor na cyklisty! V Albrechticích hned za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíte doleva po silnici proti toku řeky. Asi po stech metrech odbočuje trasa 30 km doprava, trasa 20 km však jde rovně vesnicí stále proti proudu řeky. Na konci vesnice přejdete most, za kterým začíná Sázavské údolí. Po asfaltové cestě asi po 1 km přijdete na křižovatku modré značky se žlutou. Zde se opět trasy 30 a 20 km spojí a pokračují společně až do cíle. Jdete stále po modré proti proudu řeky, až ke kontrole K5, která je na odbočce silnice do Nepomuk.
Po získání razítka pokračujte vlevo do kopce po asfaltové silnici do Nepomuk až na křižovatku silnice Lanškroun Výprachtice a Hor. Čermná. Pokračujte doprava na Hor. Čermnou. Asi po 300 m. z ní odbočte doleva na žlutou značku, která vás po polní cestě dovede k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže (503 m.n.m.) a dál Mariánskou horu s kontrolou K4 s občerstvením.
Po načerpání sil půjdete po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem.Tady odbočíte doprava a stále polní cestou na křižovatku u skládky hnoje.  Zde se dáte vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdete areálem zemědělské školy a dál asfaltovou cestou do sídliště. Projdete jím a kolem bývalých papíren ORPA ulicí Na Valech vystoupáte do ul. B. Němcové.  A tou už  je to jen kousek na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a keramickou medailí.

TRASA 30 km pěší


- limit 8 hodin
Značení:  Lanškroun – Lázek: zelená turistická značka
Lázek – Sázavské údolí: žlutá turistická značka
Sázavské údolí -  Nepomuky: vlastní značení                Nepomuky – Mariánská hora: žlutá turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K6, K5, K4

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdete ulicí Školní přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po zelené značce minete na konci města hřbitov a pokračujete dále po cyklostezce do Albrechtic. V Albrechticích na křižovatce těsně za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíte vlevo po silnici proti toku řeky. Asi po 100 metrech zahnete vpravo (trasa 20 km jde rovně) do kopce novým sídlištěm.  Přijdete opět na silnici, po níž pokračujete do příští zatáčky, kde ji opustíte. Kolem skládky hnoje se vydáte po cestě  přímo do lesa, v němž stále sledujete zelenou značku, která vás přivede až na vrchol hřebene, kde se napojí na asfaltovou  cestu. Půjdete po ní asi sto metrů doleva a  pak  odbočíte doprava do údolí a sejdete až k Hraničnímu potoku, podél něhož jdete proti proudu a u první chalupy odbočíte doprava přes most. Hned za ním začne lesní cesta stoupat  doleva do kopce, až k Lázku ke kontrole K6 a zaslouženému občerstvení.
Dále sledujte žlutou  značku, kde opouštíte své souputníky z trasy 60 km. Ta vás zavede  loukou, později lesem a opět loukou až do Herbortic. Přejdete Hraniční potok a dáte se po silnici vlevo po proudu. Po malé chvilce odbočíte ze silnice doprava a  začnete stoupat do kopce mezi chalupy polní cestou až na silnici Lanškroun – Štíty. Půjdete po ní doprava, abyste z ní asi po sto metrech odbočili doleva a pokračovali stále po žluté mezi poli do lesa. Lesní dobře značenou cestou se spustíte do Sázavského údolí na křižovatku s lesní asfaltovou silnicí (zde se spojují  trasy 20 a 30 km). Dále pokračujete po trase 20 km.
Na křižovatce se dáte doprava  proti proudu řeky po modré značce až ke kontrole K5, která je na odbočce lesní silnice do Nepomuk.  Po získání razítka pokračujte vlevo do kopce po asfaltové silnici do Nepomuk až na křižovatku silnice Lanškroun Výprachtice a Hor. Čermná. Pokračujte doprava na Hor. Čermnou. Asi po 300 m. z ní odbočte doleva na žlutou značku, která vás po polní cestě dovede k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže (503 m.n.m.).Po rozhlédnutí z ní, už to máte kousek přes silnici na Mariánskou horu, s kontrolou K4 s občerstvením.
Po načerpání sil půjdete po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíte doprava a stále polní cestou na křižovatku u skládky hnoje.  Zde se dáte vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdete areálem zemědělské školy a dál asfaltovou cestou do sídliště. Projdete jím a kolem bývalých papíren ORPA ulicí Na Valech vystoupáte do ul. B. Němcové.  A tou už  je to jen kousek na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a keramickou medailí.

TRASA 60 km pěší
TRASA 100km/2  pěší
TRASA 60 km cyklo terén


-limit pěší trasy 13 h.
Značení:
Lanškroun – Suchý vrch: zelená turistická značka
Suchý vrch – Mariánská hora: červená turistická značka
Mariánská hora – Lanškroun: modrá turistická značka
Kontroly: K6, K7, K4

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdete ulicí Školní přes náměstí A. Jiráska na  ulici Dobrovského. Stále po zelené značce minete na konci města hřbitov a pokračujete dále po cyklostezce  do Albrechtic.V Albrechticích na křižovatce, těsně za mostem přes Moravskou Sázavu, odbočíte vlevo po silnici proti toku řeky. Asi po 100 metrech zahnete vpravo do kopce podél nového sídliště. Pozor! Trasa 20 km jde rovně. Přijdete opět na hlavní silnici a po ní pokračujete do zatáčky, kde ji opustíte a  kolem skládky hnoje se dáte  po cestě do lesa. Pokračujete lesem stále po zelené značce na vrchol hřebene s křižovatkou cest.Zde se dáte doleva a asi po sto metrech odbočíte doprava a sejdete až do údolí k Hraničnímu potoku, podle něhož jdete proti proudu a u první chalupy odbočíte doprava přes most. Lesní cesta se stáčí doleva do kopce a dovede vás až ke kontrole K6.
Po zaslouženému občerstvení pak sejdete po zelené značce asfaltovou cestou a vlevo po silnici do Cotkytle, kde na křižovatce před kostelem odbočíte vpravo a okolo obchodu polní cestou (stále po zelené) přes kopec až na silnici Cotkytle – Štíty. Silnici přejdete a vystoupáte polní cestou ke křížku poblíž památníku partyzána Tůmy. Zde už vidíte  Horní Heřmanice, do nichž polní cestou po chvilce sejdete. V obci přejdete silnici Lanškroun – Štíty a po úzké asfaltové cestě zase stoupáte osadou Rýdrovice, na jejímž konci přechází asfalt v kamenitou a později lesní cestu. Projdete lesem a před vámi se objeví chalupy Valteřic. U hájovny přejdete silnici Výprachtice – Heroltice a stoupáte (po historických hranicích Čech a Moravy) lesem až na Bukovou horu (958 m.n.m.)
Z Bukové hory klesáte lesem přes Jeřáb (899 m n.m.) na Červenovodské sedlo, kde překročíte silnici Hradec Králové – Ostrava. Začnete stoupat po zelené značce (od rozcestí Hvězda společné s červenou) lesní cestou na Suchý vrch (995 m n.m.). Jste v polovině pochodu na kontrole K7, kde vás čeká zasloužené občerstvení a možnost výhledu ze skalnatého vrcholu Bradlo (984 m n.m.), vzdáleného jen několik minut cesty od chaty na Suchém vrchu.  Po odpočinku a občerstvení  se ze Suchého vrchu vrátíte 1,5 km zpět na rozcestí Hvězda. Zde po červené značce odbočíte doprava (po tzv. Jiráskově cestě) lesem a pak loukami sejdete do Orliček. Projdete po silnici vesnicí a na jejím konci odbočíte vpravo směrem na Jamné. V zatáčce opustíte  silnici a dáte se doleva lesní cestou kolem osamělého stavení. Dále pak lesem, stále po Jiráskově cestě, až po několika kilometrech sejdete na silnici těsně u Jablonného nad Orlicí.
POZOR!  Červené značení místy není nejlepší!
Pokračujete městem na náměstí, dále kolem nádraží podél Tiché Orlice. Na konci města, před mostem, odbočíte doleva přes železniční trať a lesní cestou, stále po červené značce, dojdete nad rozcestí v osadě Bystříček. Sejdete loukou na silnici a po ní dál směrem na Horní Čermnou. U prvního stavení v osadě Kalhoty odbočíte z této silnice doprava na polní cestu do Horní Čermné. Jdete po ní až k vodojemu.Ten minete a pěšinou dolů dojdete na silnici. Po ní se dáte doleva, abyste asi po 50-ti metrech odbočili doprava, stále po červené značce . (Zde se připojují trasy 20 a 30 km.) Přejdete potok a pokračujete cestou mezi chalupami, později mezi poli, a pak lesem do kopce až na Mariánskou horu, kde je kontrola K4 a poslední občerstvení na trase. Doporučujeme zajít si necelý 1 km po žluté značce směrem na Nepomuky a rozhlédnout se po kraji z nové rozhledny na vrcholu U Kříže.
Po načerpání sil půjdete po modré turistické značce cestou mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíte doprava a stále polní cestou na křižovatku u skládky hnoje.  Zde se dáte vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdete areálem zemědělské školy a dál asfaltovou cestou do sídliště. Projdete jím a kolem bývalých papíren ORPA ulicí Na Valech vystoupáte do ul. B. Němcové.  A tou už  je to jen kousek na náměstí, do cíle pochodu na radnici. Tady vás odmění diplomem a keramickou medailí.

TRASA 100 km pěší/1 noční část

Při noční části pochodu si na sebe vezměte oblečení s reflexními prvky!

Start je průběžný od 20.00 do 24.00 hodin od Dělnického domu. Vyjdete přes náměstí J. M. Marků na křižovatku u Magdalénského kostela, kde odbočíte doprava a po Masarykově ul. dojdete na hráz Dlouhého rybníka. Hráz přejdete a pokračujete rovně po silnici lesem na křižovatce doprava směr Ústí n. O. Přejdete vrchol a serpentinami se dostanete na křižovatku, na které se dáte doprava do Ostrova s kontrolou K8 (8 km). Sejdete k potoku a po asfaltce doleva projdete celou vsí dál do Horní Dobrouče. Na další křižovatce doleva přes Dolní Houžovec do obce Knapovec, až na křižovatku se silnicí Ústí n. O. Lanškroun. Zde odbočíte doleva stoupáním až do Skuhrova.
Pokračujete stále rovně kratším stoupáním a přecházíte hřeben, který tvoří evropské rozvodí. Silnice klesá lesním tunelem a po dvou prudkých zatáčkách z lesa vycházíte. V ranním rozbřesku míjíte po levé ruce obec Ostrov, až přijdete na křižovatku, na které pokračujete rovně. Na další křižovatce, přes kterou jste šli večer, odbočíte doprava na obec Rudoltice, kterou projdete. Těsně před křižovatkou silnice 43 (Lanškroun – Svitavy) se napojíte doleva na cyklostezku, minete sídliště Zámeček a sejdete do Lanškrouna. Dojdete na kruhový objezd a dál  rovně přes náměstí J. M. Marků ul. 28. října do Dělnického domu. Tady na vás čeká občerstvení a kontrola.
Tady navazuje vaše další cesta na trasu klasické „Lanškrounské kopy“, tedy 60km.

TRASA 20 km cyklo

Vhodné pro menší děti v doprovodu rodičů
Kontroly: K5, K4
Cyklotrasy: 4222,  4223

Z náměstí pojedete k Dělnickému domu na ulici Dobrovského. Po ní okolo hřbitova cyklostezkou do Albrechtic. Za mostem v Albrechticích doleva a stále proti proudu řeky, nejdříve po vesnici a potom Sázavským údolím, až ke kontrole K5 na odbočce asfaltové cesty. Po obdržení razítka pokračujete touto cestou do kopce do Nepomuk. Zde zahnete doprava na Horní Čermnou, a asi po 250 m odbočíte ze silnice doleva na polní cestu značenou žlutou turistickou značkou a cyklotrasami 4223 a 4253. (Kdo není vybaven na jízdu terénem, může pokračovat dál po silnici do Horní Čermné  a za kostelem prudce zahnout doleva do stoupání na Mariánskou Horu.) Dávejte však pozor, trasa je společná s pěšími! Po hřebeni vás dovede k rozhledně Mariánka 503 m.n.m. a po rozhlédnutí to máte kousek na Mariánskou horu) ke kontrole K4. Od kontroly zpět na silnici po níž projedete Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v  Lanškrouně. Mapka trasy zde.

TRASA 30 km cyklo

Vhodné pro rodiče s dětmi
Kontroly: K5, K4
Cyklotrasy: 4222, 4223

Z náměstí pojedete k Dělnickému domu na ulici Dobrovského. Po ní okolo hřbitova novou cyklostezkou do Albrechtic. Za mostem v Albrechticích doleva a stále proti proudu řeky, nejdříve po vesnici a potom Sázavským údolím, až ke kontrole K5 (kde odbočuje doleva trasa 20 km). Vy však po orazítkování pokračujete dál údolím podle řeky, okolo pily na kontrolu K10 – hřiště Koburk.  Odtud do Výprachtic na křižovatku se silnicí Výprachtice – Heřmanice. Po této silnici vlevo vystoupáte na další křižovatku, kde odbočíte opět doleva, abyste po silnicí vedoucí z Čenkovic dojeli do Nepomuk. Zde zahnete doprava na Horní Čermnou, a asi po 250 m odbočíte ze silnice doleva na polní cestu značenou žlutou turistickou značkou a cyklotrasami 4223 a 4253. (Kdo není vybaven na jízdu terénem, může pokračovat dál po silnici do Horní Čermné  a za kostelem prudce zahnout doleva do stoupání na Mariánskou Horu.) Dávejte však pozor, trasa je společná s pěšími! Po hřebeni vás dovede k rozhledně Mariánka 503 m.n.m. a po rozhlédnutí to máte kousek na Mariánskou horu ke kontrole K4. Od kontroly zpět na silnici po níž projedete Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v  Lanškrouně.
Mapka trasy zde.

TRASA 50 km cyklo

Kontroly: K2, K4
Cyklotrasy: 4221, 4048, 4053, 4072, 4223

Z náměstí sjedete Purkyňovou ulicí, na křižovatce u kostela doprava na ul. T. G. Masaryka, z níž u kina odbočíte vlevo a podél obchodu Albert na Kollárovu ulici. Na jejím konci doprava na ulici Českou, z které zahnete doleva, až dojedete na cyklotrasu 4221. Ta vás zavede podél rybníků ke kontrole K2 u Eduardova pramene, a dál pokračuje přes Ostrov na silnici rovně do Horní Dobrouče. Zde se připojíte na cyklostezku 4053 vedoucí do Dolní Dobrouče. Na jejím konci  na křižovatce doprava na Letohrad a u žel. stanice Dol. Dobrouč  sjedete ze silnice doleva, přejedete koleje a řeku Orlici. Dál se napojíte na cyklostezku 18 a po ní doprava do Letohradu. Kolem nádraží už jedete po cyklotrase 4072, kterou sledujete až na křižovatku pod kostelem. Tady doleva krátce vystoupáte na silnici a doprava se vydáte do Verměřovic a pokračujete přes Dol. Čermnou. Na náměstí pak rovně do Hor. Čermné na křižovatku u Krčmy. Zde  doprava a rovně až do Nepomuk, kde před vrcholem stoupání odbočíte doprava na žlutou turistickou značku a po cyklotrasách 4070, 4223, 4253 dojedete k rozhledně Mariánka na vrcholu U kříže. Po rozhlédnutípo kraji budete pokračovat na Mariánskou Horu ke kontrole K4. Od kontroly zpět na silnici po níž projedete Horním a poté Dolním Třešňovcem do cíle v  Lanškrouně.
Pozor! Na trase se potkáváte s pěšími účastníky, buďte k nim ohleduplní! Mapka trasy zde.

TRASA 70 km cyklo

Kontroly: K6, K7, K10
Cyklotrasy: 4221, 4224, 4069,  4222
Z Lanškrouna pojedete přes Sázavu a Lubník do Tatenic. V obci  doleva do kopce přes  Strážnou vyjedete na vrchol stoupání, kde odbočíte doleva na kontrolu K6. Od kontroly se pak vrátíte na silnici a sjedete do Cotkytle, kde u  kostela na křižovatce pokračujete rovně směrem do Štítů.  Po projetí městem směrem na Šumperk odbočíte doleva do  Březné, za níž se napojíte na silnici č.11 doleva přes Bílou Vodu do Červené Vody. V Červené Vodě opět doleva kolem nemocnice do kopce serpentinami na Červenovodské sedlo, v němž odbočíte  doprava, abyste vystoupali až na Suchý vrch s kontrolou K7.
Odtud se vrátíte zpět na Červenovodské sedlo, kde odbočíte  doprava dolů, dojedete na křižovatku, na které zahnete doleva do Čenkovic. U místního kostela silnice zahýbá doleva, později u parkoviště doprava a stoupá do sedla Na Hoblovně. Odtud sjedete  do Výprachtic a pokračujte dále přes kontrolu K10, u hřiště v Koburku,  Sázavským údolím do Lanškrouna.

TRASA 110 km cyklo

Kontroly: tajná kontrola, radnice start – cíl, K6, K7, K10
Cyklotrasy:  4221

První část trasy 110 km vede z Lanškrouna po silnici směrem na Rudoltice, Damníkov, Třebovice do České Třebové. Pokračujte přes Dlouhou Třebovou a před Ústím nad Orlicí odbočte doprava přes Knapovec, Skuhrov,  sjedete z kopce a na další křižovatce odbočíte doleva do Ostrova, kde se napojíte na cyklotrasu 4221. Ta vás přivede podél rybníků do Lanškrouna. U kostela sv. Magdaleny z trasy zahnete doleva na náměstí, kde je na radnici  kontrola pro  trasu 110 km. POZOR! Na  trase  první  části  110 km je  tajná kontrola.
Druhá část cesty je shodná s trasou 70km.

Kopa běh

TRAŤ ZÁVODU: 14.500m-převážná část trati povede zvlněným terénem po loukách, polních a lesních cestách, po startu se běží po asfaltu s částečným omezením provozu.

PŘIHLÁŠKY: Předem přihlášení obdrží účastnický list. Předem se přihlašujte na e-mail: r.vetchy@gmail.com, v přihláškách uvádějte: Příjmení, jméno, rok narození, oddíl a kategorii. Informace na tel. čísle 775 993 097 (Radim Vetchý).

Přihlásit se můžete také v místě závodu od 9:00 do 10:30 hodin.

STARTOVNÉ: 30,- Kč splatné u prezentace v den závodu

Trasa Kopa běhu z GPS: