Home » Home » Oblastní zahájení turistické sezóny - trasy

Trasy

TRASA 10 km pěší

Celá obrazovka

Náměstí opustíme kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujeme doprava ulicí Na Valech. Projdeme okolo areálu Forea na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde odbočuje trasa 15 km doprava do Třešňovce). Od školky pokračujeme společně s trasou 5 km ulicí mezi sídlištěm nových domků a Střelnicí (Integrovaná střední škola) dále cestou za fotbalovým stadionem až ke Sportovní hale Bóži Modrého a pak dále k minigolfu. Od minigolfu přes přírodní koupaliště dál po cestě značené jako běžecký okruh až na silnicí na Jakubovice. Z ní po 100 metrech odbočíme vlevo do chatové osady. Projdeme kolem chat a sejdeme k hrázi Pšeničkova rybníka, k chatám družstva Orlík. (Zde křižujeme trasu 15 km, která jde na hráz). My jdeme okolo chat stále po žluté na louku za rybníkem a po hatích přejdeme mokřinu k Eduardovu prameni. Od pramene vystoupáme po hřebeni na vrchol sjezdovky k vyhlídce Hláska, z níž máme možnost rozhlédnout se po krajině. Z vrcholu pokračujeme po hřebeni dále po žluté až na křižovatku cest tvaru T nad silnicí na Ústí. Zde zahneme doleva a sejdeme lesní cestou do Kypuše. Na hrázi Olšového rybníka se dáme doprava po asfaltové cestě do chatové osady Obora. Pokračujeme ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdeme silnici a společně s cyklotrasou 4221 se vydáme přes můstek a okolo rybářské klubovny, Rybniční ulicí, kolem garáží až dojdeme na Českou ulici, po níž doprava dojdeme na křižovatku, kde se dáme doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíme doleva, přejdeme ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu, před sídlem firmy Melitrade, odbočíme doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta nás dovede na náměstí.

TRASA 15 km pěší

Celá obrazovka

Náměstí opustíme kolem České spořitelny ulicí B. Němcové, na jejímž konci pokračujeme doprava ulicí Na Valech. Projdeme okolo areálu Forea na sídliště ke školce na Vančurově ulici. (Zde jdou trasy 5 a 10 km rovně). Trasa 15 km vede doprava, směrem k Zemědělské škole v Třešňovci. Projdeme areálem školního statku kolem hřiště a stále pokračujeme po asfaltové cestě za humny Dolního a Horního Třešňovce kolem rybníčku, až k autolakovně. Asi 200 metrů za ní odbočíme doprava a sejdeme na silnici. Dáme se vlevo a asi po 50 metrech odbočíme ze silnice vpravo a kolem kravínů vystoupáme na vrchol hřebínku. Za vrcholem zahneme vlevo k novému vodojemu.

Od vodojemu jdeme kolem starého vodojemu až do poslední serpentiny silnice Třešňovec – Horní Čermná. Za zatáčkou silnice odbočíme doprava na polní cestu. Za lesíkem dojdeme na žlutou značku. Po ní doleva k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže, kde nás čeká občerstvení. Pokračujeme po žluté značce až ke kapli na Mariánské hoře a dále po modré značce alejí stromů a dále střídavě mezi lesíky a poli, až na křižovatku před kravínem. Zde půjdeme doprava asfaltovou cestou na další křižovatku u skládky hnoje. Tady opustíme modrou značku a půjdeme po polní cestě rovně směrem k bývalým pískovnám. Mezi pískovnami projdeme až na asfaltovou cestu vedoucí od skládky odpadů. Dáme se doprava a sejdeme táhlým obloukem z kopce na silnici Lanškroun – Jakubovice.

Po silnici půjdeme doleva směrem na Lanškroun a po 500 metrech z ní odbočíme vpravo a pěšinou v lese vedle potoka projdeme až k chatám družstva Orlík na břehu Pšeničkova rybníka. (Zde křižujeme trasu 10 km). Přejdeme po hrázi na cestu z Obory k Eduardovu prameni na druhé straně rybníka. Dáme se vlevo po této cestě, kolem sjezdovky stále přímo, až do chatové osady Obora .

Pokračujeme ke hrázi Dlouhého rybníka, přejdeme silnici a společně s cyklotrasou 4221 se vydáme přes můstek a okolo rybářské klubovny, Rybniční ulicí kolem garáží až dojdeme na Českou ulici, po níž doprava dojdeme na křižovatku, kde se dáme doleva po Kollárově ulici. Za mostem přes Třešňovský potok zabočíme doleva, přejdeme ulici T. G. Masaryka na Pivovarské náměstí. V jeho pravém rohu, před sídlem firmy Melitrade, odbočíme doprava prudkým stoupáním až na ulici Boženy Němcové. Ta nás dovede na náměstí.

TRASA 20 km pěší

Celá obrazovka

Po startu na náměstí J. M. Marků půjdeme Školní ulicí přes náměstí A. Jiráska na Dobrovského ulici. Po modré značce jdeme touto ulicí kolem hřbitova a dále po cyklostezce číslo 4222 do Albrechtic. Choďte vlevo a dávejte pozor na cyklisty! V Albrechticích hned za mostem přes Moravskou Sázavu odbočíme doleva po silnici proti toku řeky. Na konci vesnice přejdeme most, za kterým začíná Sázavské údolí. Po asfaltové cestě asi po 1 km přijdeme na křižovatku modré značky se žlutou. Jdeme stále po modré proti proudu řeky, pokračujeme vlevo do kopce po asfaltové silnici do Nepomuk až na křižovatku silnic Lanškroun – Výprachtice – Horní Čermná. Pokračujeme na Horní Čermnou. Asi po 300 m. z ní odbočíme doleva na žlutou značku, která nás po polní cestě dovede k rozhledně Mariánka na vrcholu U Kříže (503 m n. m.), kde nás čeká občerstvení. Pokračujeme po žluté značce až ke kapli na Mariánské hoře a dále po modré značce alejí stromů a dále střídavě mezi lesíky a poli směrem na Horní Třešňovec, až na křižovatku polních cest před kravínem. Tady odbočíme doprava a stále polní cestou dojdeme na křižovatku u skládky hnoje. Zde se dáme vlevo po asfaltové cestě za humny Horního a Dolního Třešňovce projdeme areálem Zemědělské školy a dál asfaltovou cestou na sídliště. Projdeme jím a na křižovatce za školkou se dáme doleva okolo prodejny Konzum k areálu Forea. Ulicí Na Valech vystoupáme do ul. B. Němcové, kterou projdeme na náměstí.