SENSEN

Senzační senioři je projekt Konta Bariéry určený aktivním seniorům s cílem vytvořit prostor pro jejich seberealizaci v různých oblastech. Sdružováním jednotlivců a skupin s podobnými zájmy vytvářet podmínky pro zakládání klubů SENSEN (senzačních seniorů), prostřednictvím webových stránek umožnit výměnu zkušeností mezi již existujícími kluby i poskytnout inspiraci pro další činnost klubů i jednotlivců.

I když projekt Senzační senioři vznikl teprve letos, senioři z Klubu českých turistů v Lanškrouně, tzv. Oldkolaři, svojí pravidelnou činností i otevřeností svých akcí vlastně již řadu let záměry projektu realizují a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit s ostatními. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto se k projektu přihlásit a klub SENSEN s názvem KČT Lanškroun – Oldkolaři založit.

Bližší informace o projektu Senzační senioři lze získat na adrese www.sensen.cz

Lanškrounští turisté se zapojili do projektu Senzační senioři.

Senzační senioři  je  projekt Konta Bariéry určený aktivním seniorům s cílem vytvořit prostor pro jejich seberealizaci v různých oblastech.  Sdružováním jednotlivců a skupin s podobnými zájmy vytvářet podmínky pro zakládání klubů SENSEN (senzačních seniorů), prostřednictvím webových stránek umožnit výměnu zkušeností … Celý příspěvek