Kolovadlo

Předání daru

Ve středu 18. ledna 2023 proběhlo předání finančního daru, který byl vybrán při charitativní akci Zpívání koled na Mariánské hoře dne 27.12. 2022.

Částku ve výši 17 774,- Kč předal předseda KČT Lanškroun Zdeněk Šesták a organizátorka celé akce paní Ladislava Kotyzová. Peníze obdržela rodina samoživitelky z Dolního Třešňovce, která se stará o 3 děti, jedno z nich pravidelně navštěvuje speciální školu na Olbrachtově ulici v Lanškrouně.

Náš dík patří panu Janu Lukešovi z římskokatolické farnosti z Dolní Čermné a paní Šilarové ze speciální školy v Lanškrouně za účinnou pomoc.

Petr Kotyza

(JiKr)