Kolovadlo

Členské příspěvky na rok 2021

Vážení přátelé, protože současná  protikovidová opatření i nadále neumožňují konání hromadných akcí, je potřeba v mimořádných časech používat i mimořádné prostředky pro řešení běžných situací – tedy i pro výběr členských příspěvků Klubu českých turistů na rok 2021.

Členské příspěvky bude možné uhradit během „úředních hodin“ v úterý 5., 12. a 19. ledna od 10 do 11 hodin, nebo ve čtvrtek 7. a 14. ledna od 17 do 18 hodin v jednací místnosti Dělnického domu (1. patro).

Výše členských příspěvků – mládež do 26 let a senioři od 61 let 120 Kč, ostatní dospělí 210 Kč, rodinné členství (2 dospělí, 2 děti) 430 Kč.

Hodně turistických zážitků v roce 2021 Vám přeje a v Dělňáku Vás očekává hospodář klubu Honza Kostelecký.