Aktuality

Členské příspěvky na rok 2024

Vážení a milí členové KČT Lanškroun,

jednou ze základních povinností člena KČT je zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok v termínu do 31. ledna. V minulých letech bylo zvykem, že některé méně aktivní členy, kteří opomněli včas zaplatit, obcházeli naši dobrovolníci. Tuto zvyklost již nadále nebudeme praktikovat a ponecháváme na vůli a zodpovědnosti každého člena, aby příspěvek včas zaplatil. Pokud tak v termínu neučiní, bude to podle platných stanov KČT důvodem k jeho vyškrtnutí z členské evidence.

Pro usnadnění plateb na rok 2024 jsou vyhlášeny následující akce a termíny:

  • 2.12.2023 – v hasičárně SDH Nepomuky při Mikulášském pochodu
  • 27.12.2023 – v Národním domě Horní Třešňovec po zpívání koled na Mariánské hoře
  • 30.12.2023 – v místě občerstvení (bude upřesněno) při Předsilvestrovském pochodu
  • 12.1.2024 – při výroční konferenci odboru

Dále jsou vyhlášeny pravidelné termíny

- každé úterý od 5.12.2023 do 16.1.2024 (mimo 26.12.2023) v době od 10 do 11 hod. v hostinci Krčma ( v případě jeho uzavření ve stejné době v pivnici Tropic na ul. 5. května)

- každý čtvrtek od 7.12.2023 do 18.1.2024 (mimo 28.12.2023) v době od 17.30 do 18 hod. v Dělnickém domě ( 1. patro)

Výše členských příspěvků:

  • dospělí 260 Kč
  • mládež 15 – 26 let a senioři 61+  130 Kč
  • mládež do 15 let 80 Kč
  • rodinná známka (2+2)  530 Kč
  • časopis Turista  540 Kč

Upozorňujeme členy odboru KČT Lanškroun, že příspěvky bude možné zaplatit p o u z e v některém z výše uvedených termínů u hospodáře odboru J. Kosteleckého.

(JiKr)