Aktuality

Zpívání koled na Mariánské hoře – předání daru

Dne 27. prosince 2023 jsme se už tradičně vypravili na Mariánskou horu a v kostele jsme si společně zazpívali vánoční koledy, které byly doprovázeny hudbou umocněnou zvuky místních varhan.

Po skončení zpěvu koled jsme se vydali do Národního domu v Horním Třešňovci, kde nás členové místního Sokola pod vedením Jiřího Marka přivítali výborným občerstvením.

Akci uváděla a spolupořádala paní Ladislava Kotyzová, která doplňuje: „Nyní už loňského zpívání koled se účastnilo 355 lidí, ti nejenže přišli, zazpívali, ale také často menším či větším obnosem přispěli do charitativní sbírky.  Vybrané peníze budou využity pro Honzíka – chlapce, který žije ve vedlejší obci a potýká se s následky automobilové nehody.“

Vybraná částka činí 28.820 Kč. Předseda KČT Lanškroun Zdeněk Šesták vybranou částku spolu s paní Kotyzovou předal Honzíkově mamince, ta za ni pořídí vozík, který chlapci umožní jednodušší pohyb a větší samostatnost v každodenním životě.

Všichni ti, kdo se přidali k turistické tradici zpívání koled na Mariánské hoře, vytvořili krásnou vánoční atmosféru.

Náš dík patří také faráři Mgr. Janu Lukešovi z římskokatolické farnosti Dolní Čermná a paní učitelce Mgr. Haně Šilarové ze speciální školy v Lanškrouně za účinnou pomoc.

Petra Brejšová

(JiKr)